ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

Home Theme 2

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ข่าว ศธ. 360 องศา

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงานรัฐมนตรี

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

e-Book

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Top